maihieu87's Recent Activity

 1. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Chuyên sản xuất tủ rack , tủ điện , vỏ tủ điện , trạm biến áp , vỏ trạm biến áp ,thang máng cáp ....

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  21/6/24 lúc 08:32
 2. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội cần tuyển dụng công nhân, kỹ sư ngành điện tại Hà Nội.

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  21/6/24 lúc 08:28
 3. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Chuyên sản xuất tủ rack 2U - 45U, tủ âm thanh gỗ , kệ tủ di động ... giá rẻ tại Hà Nội ..

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  21/6/24 lúc 08:28
 4. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Chuyên sản xuất tủ rack 2U - 45U, tủ âm thanh gỗ , kệ tủ di động ... giá rẻ tại Hà Nội ..

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  20/6/24 lúc 09:16
 5. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội cần tuyển dụng công nhân, kỹ sư ngành điện tại Hà Nội.

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  20/6/24 lúc 09:13
 6. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội cần tuyển dụng công nhân, kỹ sư ngành điện tại Hà Nội.

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  19/6/24 lúc 09:49
 7. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Chuyên sản xuất tủ rack 2U - 45U, tủ âm thanh gỗ , kệ tủ di động ... giá rẻ tại Hà Nội ..

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  19/6/24 lúc 09:46
 8. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Chuyên sản xuất tủ rack 2U - 45U, tủ âm thanh gỗ , kệ tủ di động ... giá rẻ tại Hà Nội ..

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  18/6/24 lúc 08:32
 9. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội cần tuyển dụng công nhân, kỹ sư ngành điện tại Hà Nội.

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  18/6/24 lúc 08:28
 10. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội cần tuyển dụng công nhân, kỹ sư ngành điện tại Hà Nội.

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  17/6/24 lúc 09:06
 11. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Chuyên sản xuất tủ rack 2U - 45U, tủ âm thanh gỗ , kệ tủ di động ... giá rẻ tại Hà Nội ..

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  17/6/24 lúc 09:04
 12. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Chuyên sản xuất tủ rack , tủ điện , vỏ tủ điện , trạm biến áp , vỏ trạm biến áp ,thang máng cáp ....

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  17/6/24 lúc 09:01
 13. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Chuyên sản xuất tủ rack , tủ điện , vỏ tủ điện , trạm biến áp , vỏ trạm biến áp ,thang máng cáp ....

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  15/6/24
 14. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Chuyên sản xuất tủ rack 2U - 45U, tủ âm thanh gỗ , kệ tủ di động ... giá rẻ tại Hà Nội ..

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  15/6/24
 15. maihieu87 đã trả lời vào chủ đề Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội cần tuyển dụng công nhân, kỹ sư ngành điện tại Hà Nội.

  Công ty CPXLTB Cơ Điện Hà Nội Chuyên sản xuất và cung cấp tủ rack, tủ mạng, tủ điện, vỏ tủ điện, trạm biến áp, thang máng cáp... Liên hệ...

  15/6/24