namnghean's Recent Activity

 1. namnghean đã đăng chủ đề mới.

  Đăng ký bản quyền tác phẩm

  Quyền tác giả hiển nhiên phát sinh và xác lập kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới một hình thức nhất định. Trong Luật sở...

  Diễn đàn: Toàn quốc

  17/7/19 lúc 13:46
 2. namnghean đã đăng chủ đề mới.

  Đăng ký bản quyền nội dung website

  Việc Đăng ký bản quyền nội dung website có tác dụng giúp cho chủ sở hữu không phải chứng minh quyền tác giả khi xảy ra tranh chấp. Giao...

  Diễn đàn: Toàn quốc

  16/7/19 lúc 14:27
 3. namnghean đã đăng chủ đề mới.

  Công bố mỹ phẩm sơn móng chân

  Sự phát triển nền kinh tế, xã hội làm thúc đẩy nhu cầu của con người, ngoài nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp, thẩm mỹ , họ còn chú trọng đến làm...

  Diễn đàn: Toàn quốc

  15/7/19 lúc 09:30
 4. namnghean đã đăng chủ đề mới.

  Quy trình đăng ký bản quyền thương hiệu như thế nào?

  Quy trình đăng ký bản quyền thương hiệu theo đúng quy định pháp luật đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức, cá...

  Diễn đàn: Toàn quốc

  12/7/19 lúc 11:06