Các ví dụ về javascript

Thảo luận trong 'Lập trình Html/Css' bắt đầu bởi cuongnt, 31/10/16.

Đã xem: 411

 1. cuongnt Thành Viên

  Chào các bạn,
  Javascript là một ngôn ngữ chạy được cả client và server, nó là công cụ giúp cho HTML, CSS trở lên hiệu quả hơn.
  Mình tạo topic này nhằm mọi người có thể chia sẻ các ví dụ hay về javascript.
  dưới đây là ví dụ về giải phương trình bậc hai:
  ----------------------------------------------------------------
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Giai PT Bac 2</title>
  <script type="text/javascript">
  function GiaiPT(form){
  // lay du lieu
  var a=frmPT.txtA.value;
  var b=frmPT.txtB.value;
  var c=frmPT.txtC.value;
  var delta,x1,x2;
  //tinh delta
  delta=b*b-4*a*c;
  //kiem tra delta
  if(delta<0){
  alert("PTVN");
  }

  if(delta==0){
  alert("pt co no kep= "+(-b/(2*a)));
  }
  //alert("can delta la="+Math.sqrt(delta));
  if(delta>0) {
  x1=(-b+Math.sqrt(delta))/(2*a);
  x2=(-b-Math.sqrt(delta))/(2*a);
  alert("PT co 2 nghiem phan biet");
  //alert("x1="+x1+"x2="+x2);
  frmPT.txtx1.value=x1;
  frmPT.txtx2.value=x2;
  }

  }
  </script>
  </head>
  <body>
  <form name="frmPT" method="" action="">
  <table border="1">
  <tr>
  <td>
  A=
  </td>
  <td>
  <input type="text" name="txtA">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  B=
  </td>
  <td>
  <input type="text" name="txtB">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  C=
  </td>
  <td>
  <input type="text" name="txtC">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <input type="button" name="btnGiai" value="GiaiPT" onclick="GiaiPT(frmPT);">
  </td>
  <td>
  <input type="Reset" name="btnReset" value="Reset">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  X1=
  </td>
  <td>
  <input type="text" name="txtx1" readonly="true">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  X2=
  </td>
  <td>
  <input type="text" name="txtx2" readonly="true">
  </td>
  </tr>
  </table>
  </form>
  </body>
  </html>
   
  Đang tải...
  nam lim xanh

  Bình Luận Bằng Facebook