Hướng dẫn Responsive Design (phần css) Forum Xenforo

Thảo luận trong 'Xenforo' bắt đầu bởi Boss, 11/12/14.

Đã xem: 1,714

 1. Boss Moderator

  . Vào Appearance > Template Modifications
  Click Create new Template Modification

  2. Nội dung như sau:
  Modification: responsive_VietXfAdvStats.css
  Template: VietXfAdvStats.css
  Execution Order: (số mấy cũng đc, để 9 đi, mình thích số 9 :)))
  Modification Type: Preg Replace
  Search: #^.*$#s
  Replace
  Mã:
  $0
  <xen:include template="responsive_VietXfAdvStats.css" />
  Rồi Click Save and Exit

  3. Vào Appearance > Template
  Click Create New Template

  tên template: responsive_VietXfAdvStats.css
  Nội dung như sau (đoạn này hấp dẫn nè)
  Mã:
  <xen:if is="{$responsiveDesignAddOnEnabled} && @responsiveEnabled">
  @media only screen and (max-width: @responsiveWidth), only screen and (max-device-width: @responsiveWidth)
  {
  /* đặt các css sẽ chuyển khi bề ngang của màn hình xem trang thay đổi dưới giá trị mình option ở Style Properties: Responsive Design */
  }
  @media only screen and (max-width: 500px), only screen and (max-device-width: 500px)
  {
  /* đặt các css sẽ chuyển khi bề ngang của màn hình xem trang thay đổi dưới giá trị mình quy định ở trên (500px) */
  }
  </xen:if>
  Mình sẽ ví dụ như bên mình để các bạn tự nghiên cứu lấy nha
  Mã:
  <xen:if is="{$responsiveDesignAddOnEnabled} && @responsiveEnabled">
  @media only screen and (max-width: @responsiveWidth), only screen and (max-device-width: @responsiveWidth)
  {
  #Block1st
  {
  display: none;
  }
  #Block2nd
  {
  margin-left: 0px;
  }
  .VietXfAdvStats_ItemLimit { display: none; }
  .VietXfAdvStats_SectionTrigger li { float: left; }
  .tabs { padding-bottom: 0px; }
  .VietXfAdvStats_ThreadTitle { white-space: nowrap; overflow: hidden; }
  }
  @media only screen and (max-width: 500px), only screen and (max-device-width: 500px)
  {
  .VietXfAdvStats_SectionTrigger li { float: left; display: none; }
  #Block2ndPanes { margin-top: -20px; }
  .VietXfAdvStats_Thread .VietXfAdvStats_SectionItemInfo { display: none; }
  }
  </xen:if>
   
  Đang tải...
  nam lim xanh

  Bình Luận Bằng Facebook