Nén và giải nén trong linux: zip, tar.gz và tar.bz2.

Thảo luận trong 'Hosting và server Linux' bắt đầu bởi kiennh, 30/9/16.

Đã xem: 762

 1. kiennh Moderator

  -Trong hệ thống *nix tồn tại một số dạng nén cơ bản như: zip, tar.gz và tar.bz2. Dưới đây là một vài ví dụ về cách nén và giải nén với những định dạng đó.

  1. Nén và giải nén file có đuôi .gz
  1.1 Nén
  #gzip [tên file]

  1.2 Giải nén
  #gunzip [tên file]

  2. Gom và bung tập tin hoặc thư mục đuôi .tar
  2.1 Gom
  #tar -cvf [tênfile.tar] [file1] [file2] ...

  2.2 Bung
  #tar -xvf [file.tar]

  2.3 Nén và Gom
  #tar -zcvf [file.tar.gz] file1 file2 ...

  2.4 Giải nén và bung
  #tar -zxvf [file.tar.gz]

  3. Giải nén file có đuôi .bz2
  #tar xjvf [file.tar.bz2]

  Các định dạng khác :

  ZIP

  -Nén một thư mục, sử dụng:
  $ zip -r folder.zip folder
  -Giải nén, sử dụng:
  $ unzip file.zip

  TAR.GZ

  -Nén một thư mục dạng .gz, sử dụng:
  $ tar -zcf folder.tar.gz folder
  -Giải nén, sử dụng:
  $ tar -zxvf file.tar.gz

  TAR.BZ2

  -Nén một thư mục dạng .bz2, sử dụng:
  $ tar -jcf folder.tar.bz2 folder
  -Giải nén, sử dụng:
  $ tar -jxvf file.tar.bz2
  -Để biết thêm cách sử dụng hãy man.
   
  Đang tải...
  nam lim xanh

  Bình Luận Bằng Facebook