Sim số đẹp giá siêu rẻ

Thảo luận trong 'Toàn quốc' bắt đầu bởi khosim.com, 6/12/17.

Đã xem: 141

 1. khosim.com Thành Viên

  Mua sim gọi ngay:
  0987.059.059 - 0911.059.059
  0987.058.058 - 0945.058.058
  0888.97.5555 - 0911.087.087
  --------------------------------------


  0886.798888 = 200tr
  0932.227799 = 50tr
  01282.065555 = 16tr
  0932.88.9999 = 530tr
  0944.111.888 = 138tr
  0901.19.0000 = 20tr
  01212.067777 = 16tr
  01212.107777 = 15tr
  0963.76.4444 = 17tr
  0971.08.4444 = 16tr
  0964.82.4444 = 17tr
  0975.61.4444 = 17tr
  0962.76.4444 = 17tr
  0974.32.4444 = 19tr
  0905.69.3333 = 70tr
  01282.175555 = 16tr
  0901.14.2222 = 35tr
  097.69.11111 = 99tr
  0905.91.1111 = 100tr
  0982.51.4444 = 20tr
  0971.27.4444 = 16tr
  01212.057777 = 15tr7
  0984.69.2222 = 50tr
  01205.875555 = 15tr
  01205.975555 = 15tr
  01222.045555 = 17tr
  01222.147777 = 15tr7
  097.126.3333 = 70tr
  0888.113113 = 206tr
  01206.015555 = 15tr
  01262.135555 = 15tr
  01222.145555 = 17tr
  01282.135555 = 16tr
  01262.015555 = 16tr
  0888.978888 = 212tr
  01205.845555 = 15tr
  01205.945555 = 15tr
  01212.145555 = 16tr
  01202.045555 = 17tr
  0934.73.8888 = 150tr
  0886.666686 = 165tr
  0901.18.0000 = 19tr
  01262.087777 = 15tr
  01282.057777 = 15tr
  01262.145555 = 15tr
  01215.495555 = 15tr
  01262.045555 = 16tr
  01262.017777 = 15tr
  01282.067777 = 15tr
  01262.035555 = 16tr
  01202.137777 = 15tr
  01262.205555 = 16tr
  0901.39.0000 = 20tr
  01212.105555 = 16tr
  01222.065555 = 17tr
  01202.175555 = 16tr
  01282.035555 = 15tr
  01212.065555 = 16tr
  0901.33.0000 = 25tr
  0901.36.0000 = 19tr
  0901.31.0000 = 19tr
  0902.52.0000 = 19tr
  01284.697777 = 15tr
  01262.067777 = 15tr
  01206.025555 = 15tr
  01222.105555 = 17tr
  01202.305555 = 15tr
  01282.075555 = 15tr
  01212.037777 = 15tr8
  0120.2217777 = 16tr.
  0901.34.0000 = 13tr
  01212.047777 = 15tr
  01202.207777 = 16tr
  01202.315555 = 15tr
  0969.54.2222 = 44tr
  0979.33.9999 = 600tr
  0938.91.3333 = 57tr
  0944.18.3333 = 53tr
  0982.455555 = 295tr
  01202.067777 = 16tr
  01262.037777 = 15tr
  01282.137777 = 15tr
  01212.045555 = 16tr
  01222.037777 = 16tr
  01282.107777 = 15tr
  01202.105555 = 15tr
  01262.137777 = 15tr
  01282.045555 = 15tr
  01675555666 = 100tr
  0943.16.3333 = 49tr
  0909.69.8888 = 430tr
  0988.28.5678 = 44tr
  0888.888687 = 88tr
  0976.98.9999 = 435tr
  0886.666886 = 130tr
  0978.72.6666 = 150tr
  0901.37.0000 = 18tr
  0988.89.5555 = 250tr
  01299.336789 = 31tr
  0972.81.3333 = 70tr
  0983.91.5555 = 119tr
  0935.70.9999 = 180tr
  0904.51.8888 = 172tr
  0904812004 = 2tr6
  096.183.5577 = 900k
  096.184.5577 = 900k
  096.192.5577 = 900k
  096.193.5577 = 900k
  0986.45.5577 = 2tr
  0973.91.0808 = 800
  0976016939 = 1tr2
  0973768998 = 4tr5
  096.194.5577 = 900k
  096666.1255 = 2tr
  0981.362.739 = 300
  0986.88.33.22 = 8tr5
  096.196.5577 = 900k
  0961.97.5577 = 900k
  098.117.5577 = 1tr4
  01648.768.000 = 500k
  0935121983 = 5tr5
  0908991974 = 3tr5
  0907985568 = 2tr8
  0888887894 = 5tr
  0902789456 = 5tr5
  01645.284.789 = 500k
  01648.768.000 = 500k
  0975.47.2286 = 600k
  0975.605.286 = 600k
  0977.705.286 = 600k
  0984.063.586 = 600k
  0989.75.3586 = 600k
  0975.243.986 = 600k
  0904781974 = 2tr5
  0962633232 = 2tr5
  0966581996 = 6tr8
  0974.17.5586 = 600k
  0985.40.1586 = 600k
  0978.103.586 = 600k
  0978.063.586 = 600k
  09784.95986 = 600k
  01669.254.888 = 1tr3
  01694.786.222 = 500k
  01688.074.222 = 500k
  096.1286.444 = 1tr
  0969861987 = 5tr5
  0988.388.545 = 800k
  0165.48.34567 = 9tr
  0988.94.5577 = 1tr4
  0869000196 = 1tr
  01293606666 = 40tr
  01212.736666 = 20tr
  0868.605.789 = 2tr7
  0963.940.777 = 5tr
  09.8121.8161 = 800k
  0968201986 = 5tr
  0983091987 = 5tr5
  0902152004 = 2tr6
  098.120.5577 = 1tr5
  096.345.1686 = 1tr5
  0971.685858 = 7tr
  098.101.5858 = 4tr
  0971.850.866 = 650k
  01292676666 = 50tr
  0868.60.1789 = 2tr7
  0984.512.986 = 600k
  0973.432.986 = 600k
  0962.286.365 = 900k
  01298816666 = 55tr
  01298806666 = 65tr
  01295936666 = 50tr
  0868.18.3663 = 1tr8
  01242616666 = 45tr
  01627276666 = 45tr
  01295926666 = 51tr
  01238528888 = 50tr
  01284.03.9999 = 42tr
  01293996666 = 60tr
  01298876666 = 55tr
  01298096666 = 59tr
  01212.756666 = 20tr
  01646.75.8888 = 33tr
  01276.59.5555 = 15tr
  01212.69.5555 = 15tr
  01672.424242 = 11tr
  0888.656.636 = 2tr1
  0888.189.369 = 1tr4
  888.112388 = 3tr5
  0868.89.3663 = 2tr5
  0965554078 = 5tr
  01292646666 = 45tr
  01664526666 = 40tr
  01262.105555 = 16tr
  01257876666 = 50tr
  01279446666 = 45tr
  096.182.5577 = 900k
  01295516666 = 51tr
  01257006666 = 40tr
  01256039999 = 55tr
  01257919999 = 70tr
  01262.065555 = 16tr
  01293926666 = 51tr
  01293916666 = 51tr
  01259769999 = 58tr
  0984.025.286 = 600k
  01298056666 = 55tr
  01292456666 = 51tr
  01298906666 = 55tr
  0169.64.34567 = 9tr
  098181.7866 = 1tr4
  0981.93.2882 = 1tr
  0974.51.2286 = 600k
  0983.465.386 = 600k
  0973.53.2386 = 600k
  0978.062.186 = 600k
  0984.032.186 = 600k
  0973.745.186 = 600k
  0973.845.186 = 600k
  0868.49.1102 = 1tr8
  0989.39.1331 = 1tr3
  09.6116.5577 = 3tr
  096.123.5577 = 3tr
  09.6161.5577 = 3tr
  096.180.5577 = 900k
  096.181.5577 = 1tr4
  0902097373 = 3tr
  01677616677 = 2tr1
  01688768877 = 2tr1
  01225336336 = 6tr9
  01225290000 = 4tr9
  0906175789 = 4tr9
  0902058639 = 4tr8
  0888813882 = 1tr
  0936372005 = 2tr6
  0936389911 = 1tr6
  0904942007 = 1tr7
  0934444107 = 1tr8
  0904622007 = 2tr6
  0936451971 = 2tr6
  01662559977 = 2tr1
  01225290888 = 2tr3
  0902066611 = 2tr1
  0934066699 = 4tr8
  0888881896 = 5tr5
  0888181383 = 2tr7
  0902372006 = 2tr6
  01676716677 = 2tr1
  0987.83.6789 = 94tr
  01206.19.19.19 = 90tr
  0888.97.5555 = 90tr
  0984.38.6789 = 82tr
  0979.117799 = 82tr
  0964.04.10.06 = 800k
  0868.188.184 = 800k
  0973.529.129 = 800k
  0981.92.3979 = 7tr6
  0961.83.3979 = 7tr5
  0971.90.3979 = 7tr4
  0981.95.3979 = 7tr3
  0961.85.3979 = 7tr2
  0961.95.3979 = 7tr2
  0919.231.555 = 7tr
  08.69.68.0001 = 750k
  0974.54.3979 = 6tr8
  0965.04.3979 = 6tr8
  0984.52.3979 = 6tr8
  0984.16.3979 = 6tr8
  0981.70.3979 = 6tr8
  0868138886 = 6tr5
  0967.71.3979 = 6tr2
  0977.55.0981 = 600k
  0989.353.374 = 600k
  097.449.4533 = 600k
  0868.198.188 = 5tr5
  0916.199.888 = 57tr
  0987.883.883 = 55tr
  0966.955.654 = 550k
  0989.583.712 = 550k
  0967.000.635 = 550k
  09.67.67.68.35 = 550k
  0869.64.0006 = 550k
  0964.21.6789 = 50tr
  09.6798.3557 = 500k
  09.74.04.64.11 = 500k
  0966.28.6367 = 500k
  0974.863.685 = 500k
  0934.06.6789 = 49tr9
  0939.44.88.99 = 45tr
  0975.831.213 = 450k
  0989.647.551 = 450k
  09.7578.3060 = 450k
  0965.36.98.37 = 450k
  0986.107.906 = 450k
  0869.65.0001 = 450k
  0988.810.150 = 400k
  0976.932.050 = 400k
  0972.977.169 = 400k
  0868.138883 = 3tr3
  0946.996.995 = 3tr
  0984.017.236 = 350k
  0976.298.418 = 350k
  0967.041.583 = 350k
  0963.53.57.69 = 350k
  0162.978.6666 = 30tr
  016.567.34567 = 30tr
  0969.074.514 = 300k
  0962.625.471 = 300k
  0983.586.024 = 300k
  0968.513.240 = 300k
  0977.847.904 = 300k
  0973.808.764 = 300k
  0974.329.055 = 300k
  0967.379.208 = 300k
  0969.253.404 = 300k
  0931607473 = 300k
  0868.138898 = 2tr6
  0868.138.938 = 2tr6
  0982.04.01.04 = 2tr2
  0868138879 = 2tr2
  0868138869 = 2tr2
  0986.18.08.91 = 2tr2
  0911.033.888 = 28tr
  0987.85.6789 = 260tr
  0982.718.999 = 25tr
  0982.762.999 = 25tr
  0966.86.6789 = 225tr
  0868.909994 = 1tr8
  0868919994 = 1tr8
  0868.138.939 = 1tr8
  012.23456.186 = 1tr5
  0868.90.1386 = 1tr3
  0946.996.990 = 1tr3
  0974.28.06.81 = 1tr3
  0975.19.07.83 = 1tr2
  0983.24.03.80 = 1tr2
  0983.56.88.66 = 16tr
  0988.781.781 = 15tr
  0988.87.6789 = 150tr
  0971.475.999 = 13tr8
  09.6859.6859 = 13tr7
  0975.88.6789 = 132tr
  0969.945.945 = 12tr5
  0911.95.8668 = 12tr5
  0965.88.79.68 = 12tr
  0971.88.6789 = 120tr
  01205.26.26.26 = 110tr
  0988.43.8668 = 10tr5
  0964.39.6886 = 10tr
  0966.58.6789 = 107tr
  0912.98.6789 = 100tr
  01275476666 = 15tr
  01290808222 = 10tr
  01298080555 = 10tr
  01298080505 = 10tr
  01298080666 = 10tr
  01289086086 = 8tr
  01266063063 = 8tr
  01263067067 = 8tr
  0908071977 = 8tr
  01288881967 = 5tr5
  01282370999 = 3tr8
  01202009666 = 3tr5
  01289089555 = 3tr6
  01204021994 = 2tr6
  01219101988 = 2tr6
  01205031996 = 2tr6
  0868.89.3663 = 2tr5
  01268316888 = 1tr9
  01288309888 = 1tr9
  01288276999 = 1tr9
  01699083222 = 1tr9
  01282091666 = 1tr8
  0868.16.3663 = 1tr8
  0868.18.3663 = 1tr8
  0981.775.755 = 1tr7
  0981.775.557 = 1tr7
  0981.775.575 = 1tr7
  0868.39.6226 = 1tr7
  0868.35.6226 = 1tr7
  0868.35.6226. = 1tr7
  01288307666 = 1tr7
  01288306886 = 1tr6
  01214041986 = 1tr6
  0868.19.6226 = 1tr5
  0868.66.2112 = 1tr5
  0868.15.6226 = 1tr5
  0868.79.2112 = 1tr5
  0868.79.2112 = 1tr5
  0868.61.3993 = 1tr5
  0868.69.2112 = 1tr5
  0868.81.6226 = 1tr5
  0979.28.03.95 = 1tr5
  01216330678 = 1tr5
  0868.232.699 = 1tr350
  0868.332.699 = 1tr2
  01289088998 = 1tr2
  01219041993 = 1tr2
  0973.58.1669 = 1tr
  01695.914.666 = 1tr
  098181.1238 = 1tr
  0989.229.159 = 1tr
  01266281828 = 1tr
  01282400001 = 1tr
  01234162696 = 1tr
  01643256764 = 1tr
  01222318998 = 900k
  01289125599 = 900k
  01289085599 = 900k
  01289088558 = 900k
  01289089669 = 900k
  0971.099.569 = 900k
  0165.3696.555 = 900k
  0868.70.9339 = 900k
  0868.41.9339 = 900k
  0868.42.9339 = 900k
  0962.83.1169 = 800k
  0869.62.5078 = 800k
  0869.67.5078 = 800k
  0165.3779.555 = 800k
  0.869.208.869 = 750k
  0973.433569 = 750k
  0965.98.6169 = 650k
  0869.223.869 = 650k
  0869.646.078 = 600k
  0869.62.3078 = 600k
  0869.61.0078 = 600k
  0869.63.7078 = 600k
  01695.936.333 = 600k
  01695.936.555 = 600k
  01699.974.555 = 600k
  0165.3770.555 = 600k
  0165.37.11555 = 600k
  0165.3774.555 = 600k
  0165.3771.555 = 600k
  0165.36.44555 = 600k
  0165.36.77555 = 600k
  01227363836 = 600k
  08.6887.5667 = 550k
  0869.632.078 = 550k
  0972.40.60.69 = 500k
  0985.45.0578 = 500k
  09.7585.6469 = 500k
  01635.276.668 = 500k
  09.6189.7178 = 450k
  09.6162.5059 = 450k
  0968.27.6569 = 450k
  0961.07.3959 = 450k
  0964.26.67.69 = 400k
  0989.986.700 = 400k
  0972.07.67.69 = 400k
  0964.102.669 = 400k
  0965.117.239 = 400k
  097.5507.004 = 350k
  09.678.46169 = 350k
  0964.712378 = 350k
  0868.22.46.56 = 350k
  0968.407039 = 300k
  0961.444.769 = 300k
  0961.129.069 = 300k
  0978.188.769 = 300k
  0967.458.269 = 300k
  0964.78.6069 = 300k
  0961.472.569 = 300k
  0981.708.269 = 300k
  0961.431.569 = 300k
  0967.658.541 = 250k
  0967.392.580 = 200k
  0967.529.144 = 200k
  0962.142.044 = 200k
  01634.025.986 = 200k
  01654.956.357 = 200k
  01632.134.696 = 200k
  0888881898 = 12tr
  0888881892 = 5tr5
  0888881894 = 5tr5
  0888881893 = 5tr5
  0888881897 = 5tr5
  0888881895 = 5tr5
  0888881891 = 5tr5
  0888881890 = 5tr5
  0888885896 = 5tr
  0888885894 = 5tr
  0888885893 = 5tr
  0888885897 = 5tr
  0888885892 = 5tr
  0888885891 = 5tr
  0888885890 = 5tr
  0888885895 = 5tr
  0888887895 = 5tr
  0888887896 = 5tr
  0888887892 = 5tr
  0888887893 = 5tr
  0888885875 = 3tr6
  0888885877 = 3tr7


  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  CÔNG TY TNHH TMDV VIỄN THÔNG KHO SIM

  0911.059.059 ( Ms. Thuyên )
  0911.087.087 ( Ms. Nhiên )
  0911.028.028 ( Ms. Hạnh )
  0987.058.058 ( Ms. An )
  0945.058.058 ( Ms. Chi )

  0888.97.5555 ( Hotline SMS chung )

  Quản lý: 0987.059.059 ( Mr. Nguyên )

  Địa chỉ giao dịch:
  VP Gia Lai: KM 136 - Hùng Vương - Chư Pưh - Gia Lai
  VP TP HCM: Võ Văn Tần - Phường 05 - Quận 3 - TP HCM
  VP Hà Nội: Đốc Ngữ - Ba Đình - Hà Nội
  Cam kết bán sim giá rẻ Nhất Việt Nam.
  GIAO SIM MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
  Giao sim tới tận
  nhà mới thanh toán
  CHÚNG TÔI CAM KẾT :
  Đăng ký chính chủ cho khách hàng khi mua sim
  ➡ Khách hàng sử dụng sim mãi mãi
  Giao sim MIỄN PHÍ toàn quốc
  Khách hàng nhận sim - Kiểm tra sim rồi mới phải thanh toán
  Hãy liên hệ ngay với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi. Đảm bảo quý khách sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu về sim số đẹp
  ➡️Công ty chỉ làm giờ hành chính từ 8h - 18h . Sau 18h bên công ty sẽ tắt tất cả các hotline nếu quý khách đặt mua trên website khosim.com thì sáng ngày kế tiếp sẽ có giao dịch viên của công ty gọi lại cho quý khách.
  Trân trọng cảm ơn!

  Để mua sim số đẹp quý khách hàng vui lòng chọn danh mục loại sim trên website KhoSim.Com và tìm cho mình một số yêu thích. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của kho sim sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý khách về sim so dep cũng như phương thức giao hàng thuận tiện cho quý khách trong thời gian nhanh nhất.
  KHOSIM.COM chuyên cung cấp các loại sim số đẹp, Gmobile, Vietnammobile cho quý khách hàng với giá thành tốt nhất trên thị trường hiện nay cùng uy tín lâu năm, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và chất lượng dịch vụ số 1. Với kho sim số đẹp mới 100% cùng hàng triệu sim số đẹp khác nhau như: sim tứ quý, sim tam hoa, simsodep…

  Các bước mua và đăng ký sim số đẹp tại website khosim.com
  Bước 1: Truy cập vào website khosim.com rồi vào chọn sim số đẹp muốn mua.
  Bước 2: Chọn sim và click trực tiếp vào để được chuyển đến đơn đặt hàng.
  Bước 3: Sau đó, điền đầy đủ thông tin vào đơn hàng và nhấn "Đặt Mua".
  Bước 4: Quá trình đặt sim thành công Công ty sẽ liên lạc với quý khách để giao dịch. Nếu quý khách muốn đăng ký Sim số đẹp chính chủ thì hãy cho chúng tôi biết.
  (Không chỉ tại Hà Nội, nếu bạn muốn mua sim số đẹp tại Cà Mau, Hải Phòng hay TPHCM hoặc bất cứ nơi đâu tại Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng và cung cấp một cách nhanh nhất với quy trình giao dịch đơn giản và dễ dàng chỉ với vài click, quý khách hàng đã có thể hoàn thành việc mua một chiếc sim số đẹp. Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ quý khách hàng đăng ký sim chính chủ hoàn toàn miễn phí.)

  Toàn bộ sim số đẹp do khosim.com bán ra sẽ được đăng ký thông tin chính chủ vào tên mà quý khách cung cấp và được bảo đảm quyền sở hữu trọn đời.

  Rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
   
  Giá nấm cây lim xanh thật
  Đang tải...
  nam lim xanh

  Bình Luận Bằng Facebook

 2. khosim.com Thành Viên

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Web:
  Chúc các bạn mua được sim số đẹp ưng ý nhất, hãy liên hệ ngay bộ phận bán hàng để được tư vấn.
  Các bước mua và đăng ký sim số đẹp tại website khosim.com
  Bước 1: Truy cập vào website khosim.com rồi vào chọn sim số đẹp muốn mua.
  Bước 2: Chọn sim và click trực tiếp vào để được chuyển đến đơn đặt hàng.
  Bước 3: Sau đó, điền đầy đủ thông tin vào đơn hàng và nhấn "Đặt Mua".
  Bước 4: Quá trình đặt sim thành công Công ty sẽ liên lạc với quý khách để giao dịch. Nếu quý khách muốn đăng ký Sim số đẹp chính chủ thì hãy cho chúng tôi biết.
  (Không chỉ tại Hà Nội, nếu bạn muốn mua sim số đẹp tại Cà Mau, Hải Phòng hay TPHCM hoặc bất cứ nơi đâu tại Việt Nam, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng và cung cấp một cách nhanh nhất với quy trình giao dịch đơn giản và dễ dàng chỉ với vài click, quý khách hàng đã có thể hoàn thành việc mua một chiếc sim số đẹp. Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ quý khách hàng đăng ký sim chính chủ hoàn toàn miễn phí.)
   
 3. khosim.com Thành Viên

  Số bài viết: 5
  Đã được thích: 0
  Điểm thành tích: 1
  Web:
  THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  CÔNG TY TNHH TMDV VIỄN THÔNG KHO SIM

  0911.059.059 ( Ms. Thuyên )
  0911.087.087 ( Ms. Nhiên )
  0911.028.028 ( Ms. Hạnh )
  0987.058.058 ( Ms. An )
  0945.058.058 ( Ms. Chi )

  0888.97.5555 ( Hotline SMS chung )
  Quản lý: 0987.059.059 ( Mr. Nguyên )
  Địa chỉ giao dịch:
  VP Gia Lai: KM 136 - Hùng Vương - Chư Pưh - Gia Lai
  VP TP HCM: Võ Văn Tần - Phường 05 - Quận 3 - TP HCM
  VP Hà Nội: Đốc Ngữ - Ba Đình - Hà Nội
  Cam kết bán sim giá rẻ Nhất Việt Nam.
  GIAO SIM MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC
  Giao sim tới tận
  nhà mới thanh toán
  CHÚNG TÔI CAM KẾT :
  Đăng ký chính chủ cho khách hàng khi mua sim
  ➡ Khách hàng sử dụng sim mãi mãi
  Giao sim MIỄN PHÍ toàn quốc
  Khách hàng nhận sim - Kiểm tra sim rồi mới phải thanh toán
  Hãy liên hệ ngay với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi. Đảm bảo quý khách sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu về sim số đẹp
  ➡️Công ty chỉ làm giờ hành chính từ 8h - 18h . Sau 18h bên công ty sẽ tắt tất cả các hotline nếu quý khách đặt mua trên website khosim.com thì sáng ngày kế tiếp sẽ có giao dịch viên của công ty gọi lại cho quý khách.
  Trân trọng cảm ơn!

  Để mua sim số đẹp quý khách hàng vui lòng chọn danh mục loại sim trên website KhoSim.Com và tìm cho mình một số yêu thích. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của kho sim sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý khách về sim so dep cũng như phương thức giao hàng thuận tiện cho quý khách trong thời gian nhanh nhất.
  KHOSIM.COM chuyên cung cấp các loại sim số đẹp, Gmobile, Vietnammobile cho quý khách hàng với giá thành tốt nhất trên thị trường hiện nay cùng uy tín lâu năm, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và chất lượng dịch vụ số 1. Với kho sim số đẹp mới 100% cùng hàng triệu sim số đẹp khác nhau như: sim tứ quý, sim tam hoa, simsodep…